Meer dan goed onderwijs

BSO

BSO 

Buitenschoolse opvang (BSO)  

Ontspannen na school 

Uw kind kan voor, tussen en na schooltijd terecht op de buitenschoolse opvang van Wasko. Alle onderbouwkinderen van OBS de Knotwilg worden voor- en na school opgevangen in een eigen BSO ruimte die zich tussen de beide scholen bevindt. Daarnaast heeft Wasko een lokaal binnen de Knotwilg voor alle 8+ kinderen van de Knotwilg. Dat is voor ouders en kinderen makkelijk, prettig en vertrouwd. Er worden veel extra's aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve activiteiten. Daarnaast werkt Wasko met beide scholen nauw samen op het gebied van activiteiten. 

Als pedagogisch medewerker zijn Stephanie de Groot, Ludwina Quist en Annelies Lagendijk werkzaam. 

Wilt u meer weten neem dan contact op via mobiel nummer 06-52239078. Om uw kind voor bepaalde dagen aan te melden kunt u op dit nummer een voicemailbericht inspreken of een sms versturen. Daarnaast kunt u om 13.00 uur bij hen langskomen. 

Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen 

Relaxen in de vakantie 

Heeft u behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt vakantieopvang op verschillende locaties in de regio.  

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang of de peutergroep? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding. Via de ouder login kunt u uw kind(eren) online aanmelden voor de TSO. 

Wasko Kinderopvang en Peuterspeelzalen | kindplanning@wasko.nl | 078 - 615 71 65   

Over Wasko 

Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!