Meer dan goed onderwijs

Hoogbegaafdheid

Werken met (hoog)begaafde kinderen 

Naast het omgaan met verschillen in de klas, waar we bijvoorbeeld werken met niveaugroepen, is er ook een aanbod voor meer/hoogbegaafde kinderen. Als school bieden we niet alleen passend onderwijs aan de kinderen die een lager tempo nodig hebben of die meer uitleg nodig hebben, maar we bieden ook passend onderwijs aan kinderen die aan de bovenkant presteren. Deze leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden en te presteren op hun niveau. 

We hebben een aanbod voor de kinderen in de groepen 1 t/m 5 en voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8. 

Wij hanteren criteria om te bepalen welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. 

Criteria: en/of 

  • Het kind moet een hoge intelligentie hebben; 
  • A scoren op alle vakken afgenomen met CITO; 
  • Het kind moet gemotiveerd zijn; 
  • Doorzettingsvermogen bezitten, wil om te leren; 
  • Het kind moet creatief zijn, creërend denkvermogen hebben, in staat zijn tot ongebruikelijke oplossingsmethode en gedachteconstructies;
  • Onderpresteerder zijn.

Aan de hand van deze criteria bepalen we als team wie voor dit extra aanbod in aanmerking komen. 

Ouders van de betreffende kinderen geven toestemming voor het deelnemen aan deze groep en alle ouders zijn op de hoogte van het bestaan van de groep en van de criteria. 

De kinderen in de groepen 1 t/m 5 krijgen verrijking aangeboden in de klas.

Voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8, die daarvoor in aanmerking komen, is er de Enneagroep. De betekenis van Ennea is negen, dus een negende groep. We bieden in de Enneagroep vakken aan die meer tegemoet komen aan het ontwikkelen en behouden van specifieke talenten. De reguliere leerstof moet door deze leerlingen compact kunnen worden verwerkt zodat er tijd vrij komt om een dagdeel deel te nemen aan de Enneagroep en hiervoor opdrachten te kunnen maken tijdens de weektaak. De Enneagroep komt onder leiding van Kelly Thörig bij elkaar in blokken van ongeveer zes weken. 

Er is een uitgebreid beleidsplan wat u kunt inzien. Doordat wij al enige jaren met dit concept op De Leilinde hebben gewerkt is veel ervaring opgedaan en heeft dit de belangstelling gewekt bij de ouders en ook bij ouders van kinderen die op andere scholen zitten. Door middel van een uitgebreide intake kijken we met welk aanbod we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter.