Meer dan goed onderwijs

Onderwijs

Op de locatie De Knotwilg wordt gewerkt binnen het leerstof-jaarklassen model: ieder leerjaar heeft in principe een vastgesteld pakket aan leerstofinhouden en -doelen, waarbinnen we gedifferentieerd werken. Zo komen we tegemoet aan de specifieke behoeften van al onze leerlingen: kinderen die zich ontwikkelen volgens de brede norm die gangbaar is, kinderen die meer uitdaging aankunnen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Bij alle vakgebieden werken we met methoden.