Meer dan goed onderwijs

Onderwijs

Op de locatie De Knotwilg wordt gewerkt binnen het leerstof-jaarklassen model: ieder leerjaar heeft in principe een vastgesteld pakket aan leerstofinhouden en -doelen, waarbinnen we gedifferentieerd werken. Zo komen we tegemoet aan de specifieke behoeften van 3 groepen leerlingen: kinderen die zich ontwikkelen volgens de brede norm die gangbaar is, kinderen die meer uitdaging aankunnen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om dit te kunnen realiseren wordt er op de locatie De Knotwilg volgens het BAS ('Bouwen aan een Adaptieve School') project gewerkt. Bij alle vakgebieden werken we met methoden.