water merk

Welkom op de website van daltonlocatie De Leilinde

 

Klik hier voor de vacature bestuurslid bij stichting OPOPS

Ieder kind is uniek. Wij spelen daarop in door onderwijs en zorg op maat te leveren. Wij scheppen een rustige en uitdagende omgeving, waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

Op De Leilinde wordt daltononderwijs gegeven, omdat de leerkrachten en de schoolleiding een bepaalde visie hebben op de maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten staan en functioneren. Daarop is een visie gebaseerd op de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen.

Wij zijn ons bewust van de culturele en religieuze verschillen van de leerlingen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Onze openbare school is een ontmoetingsplaats met een duidelijke structuur, waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig, veilig en gewaardeerd voelen. Wij hechten grote waarde aan het respectvol met elkaar omgaan.

Ook ouders die op zoek zijn naar een nieuwe school kunnen hier op onze website terecht. Voor een rondleiding kunt u een afspraak maken op telefoonnummer 078-6154038. U bent van harte welkom!
 
Wij hopen dat u met veel plezier alle informatie over onze school zult lezen, via het menu rechts kunt u door onze site navigeren.
 
Voor meer informatie betreffende Daltononderwijs verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Dalton Vereniging